Environment inaction threatens the Eastern Mediterranean

Climate change is having severe implications for the countries of the Eastern Mediterranean. According to scientists, the temperature of the area is increasing at a much faster rate than the global average and precipitation throughout the region is expected to decline. These factors, combined with the greed for more profit by the ruling elites will have disproportional effects for the destruction of the environment here compared to other areas.

Doğa ve Doğu Akdeniz |Athina KARİATİ

İklim değişikliğinin Doğu Akdeniz ülkeleri üzerinde ciddi etkileri olacak; bilim insanları bölge sıcaklığının küresel ortalamadan çok daha hızlı bir şekilde artmasını ve bölgedeki yağışların azalmasını beklemekteler. İktidar seçkinlerinin daha fazla kar elde etme açgözlülüğüyle birleşen bu faktörler, doğanın tahribatına diğer alanlara kıyasla orantısız bir etkide bulunacaktır.