İş ve Sosyal Güvence –Demokratik Hak Mücadelesini Yükseltelim!

Views 143
Okuma Süresi1 Dakika, 21 Saniye

Tam Demokratik Haklar İçin Mücadele:

 

 • Protestolardan dolayı gözaltına alınanlar ve tutuklananlar hemen serbest bırakılsın
 • Gezi Parkı’nda ve ülke çapındaki polis şiddetiyle ilgili olarak sendikaların ve hereketin temsilcilerden oluşan demoktatik koşullar altında seçilmiş bağımsız bir araştırma komisyonu kurulsun
 •  Bütün siyasi tutsaklara özgürlük! Toplanma, gösteri, örgütleme hakkı dahil olmak üzere tüm demokratik haklar tam olarak tanınınsın
 •  Anti Terör Yasası, Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılsın; AKP hükümetinin son yıllardaki bütün gerici yasaları iptal edilsin
 • Sansüre son! Gazeteciler, Bloggcular ve sosyal medya kullanıcıları üzerindeki baskılara son!
 • Herkese dini inancına göre yaşama hakkı! Aleviler üzerindeki baskılara son. İnançlı ya da inançsız herkesin yaşam tarzından devlet elini çeksin!
 • Kürtler üzerindeki tüm baskılar son bulsun! Tüm azınlıklar ve azınlık hakları tanınsın! Ayrılma hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin hakkı!
 • İşyerlerinde, şehirlerde, mahallelerde ve köylerde demokratik olarak seçilmiş temsilcilerden oluşan kitlelerin tüm demokratik ve sosyal haklarını güvence altına alacak bir anayasayı hazırlayacak bir konsey kurulsun

 

İş, İyi Ücret, Sosyal Güvenlik:

 • Küçük bir azınlığın servetine servet katmasına son.
 • Taksim Meydanı üzerindeki dönüşüm planlarına, insanı ve doğayı dikkate almayan, kar dürtüsüyle yapılan tüm projelere son
 • Özelleştirmelere son! Özelleştirilmiş mülklerin hepsi tekrar kamu mülküyetine alınsın
 • Kamu emekçilerinin haklarına saldırılara son
 • Asgari ücret insanca bir yaşamı güvece altına alacak oranda yükseltilsin
 • Herkesin iyi koşullarda barınma hakkı güvence altına alınsın
 • Ekonomide baskın olan tüm bankalar ve holdingler emekçilerin demokratik denetimi ve yönetimi altına alınarak kamulaştırılsın
 • Ekonomiyi emekçilerin çıkarları doğrultusunda ve çevreye uyum içinde olacak şekilde organize edecek ve geliştirecek sosyalist bir planın demokratik koşullar altında oluşturulması
 • Sömürüye, baskıya ve KAPİTALİZME karşı enternasyonal direniş! SOSYALİST bir demokrasi için! Gönüllü ve eşit bir beraberlik temelinde Sosyalist Ortadoğu ve Sosyalist Avrupa Devletleri Konfederasyonu!
Oku, Beğen, Paylaş!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •