CWI’daki Bürokratik Darbeye Dair

Views 344
Okuma Süresi8 Dakika, 27 Saniye

Bürokratik darbe CWI çoğunluğunu güçlü, devrimci ve sosyalist bir Enternasyonal kurmaktan alıkoyamayacaktır!

CWI EYK Çoğunluğu

CWI içindeki bir azınlık, dünyanın en büyük ve en etkili devrimci sosyalist örgütü olan Committee for a Workers’ International’i (İşçi Enternasyonali Komitesi) talihsiz ve zarar verici bir biçimde bürokratik olarak bölünmeye zorladı.


CWI’ı, yayınlarını ve etkinliklerini takip edenler yaklaşık olarak geçtiğimiz 7 ayda devrimci sosyalist enternasyonalimizde ortaya çıkan önemli tartışmaların farkına varmışlardır. Bu tartışmalar, kapitalizmin ekonomik, sosyal ve ekolojik bir parazit olarak açığa çıktığı ve kapitalist kurumların büyük ölçüde itibarını yitirdiği ve aynı zamanda çoğu işçi örgütleri ve sol örgütlerinin ve onların liderlerinin uluslararası çapta bunu karşılayacak çapta olmadığı karmaşık bir dünya durumu içerisinde çıkmıştır. Bunun bir sonucu olarak, genel olarak işçi hareketi gelişmelere henüz kesin bir biçimde damgasını vurmadı.

Ya düşünce ve eylemde cesaret ya da muhafazakarlık

Diğer yandan çok sayıda işçi, genç, kadın, göçmen ve toplumdaki diğer katmanın, altında ezildiği koşullar birçoğunu harekete geçirdi. Belirli baskı biçimlerine karşı gelişen kitlesel hareketlere ideolojik olarak genellikle karışıklık damgasını vurur ve çeşitli derecelerde burjuva ve küçük burjuva etkisini üzerinde taşırlar. CWI çoğunluğu ve onu destekleyenler bu karışıklığın üstesinden gelmenin en iyi yolunun, en dinamik bir biçimde ve programatik açıdan en net bir bileşen olarak bu hareketlere işçi-sınıfı yaklaşımımız ile karşıtlarımızınki arasında net bir hat koyarak katılmak olduğuna inanıyor.

Örgüt içinde bürokratik bir darbe yapan CWI’ın eski liderliği (Enternasyonel Sekreterya’nın çoğunluğu ve onun etrafında topladığı azınlık grup), bu hareketlere müdahale etmek konusunda özgüven eksikliği gösterdi. Üyelerimizin küçük burjuva kimlik politikaları ve diğer “yabancı fikirler” tarafından bu hareketlerde zehirleneceği korkusunu vurgulayarak, kendi sözleriyle söylemek gerekirse “siper kazmayı” ve resmi emek hareketi içinde gelişmeleri beklemeyi tercih ettiler.

Devrimci sosyalizm bayrağını ilkelere sadık kalarak ve esnek bir tarzda hareket ederek işçi, kadın ve gençlerin kitlesel mücadelelerinde başarılar elde eden İrlanda ve ABD’deki seksiyonlarımıza; “küçük burjuva kimlik siyasetine taviz vermek” ile itham ederek saldırdılar. CWI Çoğunluğu böylesi bir tutumun, işçi-sınıfı sosyalist ilkelerini korumaktan uzak olduğuna, üyelerimizi hazırlıksız bırakacağına ve çağımızın en önemli kitle mobilizasyonlarının bir kısmında küçük-burjuva etkisinin meydanı boş bulmuş olacağına inanıyor. Dahası, bu hareketler genellikle işçi sınıfının güçlü katılımıyla kendini karakterize ederken artan oranda işçi-sınıfı grevleriyle kendini dışa vurdu -örneğin ABD’den Güney Afrika’ya kadar dünya çapında cinsiyetçiliğe karşı endüstriyel işçi eylemleriyle.

Dünya çapında yeni olan ve yenilikçi biçimlere bürünen kitle hareketleri, her zaman değilse de çoğu zaman resmi emek hareketinin biçimsel yapılarının dışında olabilirler; ancak bu hareketlere enerjik bir şekilde sosyalist ve sınıf perspektifi ile müdahale eden Marksistler, ES (Enternasyonal Sekretarya) etrafındaki CWI azınlık grubu tarafından “sendikalara sırt çevirmekle” suçlandılar. Oysa iddia edilenin aksine, CWI çoğunluğu sendikalara karşı stratejik ama esnek bir yaklaşım sergilemiştir, bu durum birçok ülkede içeride yürüttüğümüz mücadelelerde çok önemli zaferler kazanmamız ve sendikalarda liderlik konumlarına gelmemizde de görülebilir.

Demokratik gelenekler

Tartışmaların demokratik bir şekilde yürütülmesi her zaman CWI’ın zengin geleneğinin bir parçası olmuştur. Geçmişte de Avrupa’da Euro’ya geçiş, bazı popülist merkez sağ partilerin karakteri, Çin rejiminin sınıf niteliği ve diğer birçok konu hakkında önemli tartışmalar yaptık. Bu tartışmaların ve değişimlerin tüm katılanların politik anlayışını güçlendirdiğine inanıyoruz.

CWI ve üye örgütlerinin kuruluş ilkeleri arasında, üyelerin liderlerin anti demokratik davranışlarına karşı korunması konusunda devrimci işçi hareketi ve örgütlerinin geleneklerine dayanan bir dizi yerleşik garanti vardır. Tüm lider pozisyonlar seçimle gelir ve geri çağırmaya tabi tutulurlar, seçimle gelinen hiçbir pozisyon maddi bir kazanç sağlamaz ve her üç yılda bir, ulusal seksiyonlardan seçilmiş delegelerden oluşan bir Dünya Kongresi EYK’yı (Enternasyonal Yürütme Komitesi) seçer. EYK bu kongreler arasında CWI’a liderlik eder ve iki EYK toplantısı arasında günlük liderlik görevi gören bir Enternasyonal Sekretarya (ES) seçer. Hiçbir ulusal seksiyon veya birkaç seksiyonun kendi başına bir araya gelmesiyle oluşan bir kombinasyon, bir dünya kongresinde sayısal olarak çoğunluğa erişemez. Eğer EYK üyelerinin üçte biri bir EYK’nin yeniden seçilmesini talep ederse, bunu yapmak ES için temel bir yükümlülüktür. Mali denetçiler de Dünya Kongresi’nde seçilir ve mali durumları sürekli olarak kontrol ederler.

Ancak kurallar ne kadar demokratik olursa olsun Marksist örgütte sağlıklı bir demokrasinin temel garantisi bizce kurallar değildir; liderlere eleştirel yaklaşan, hesap verebilir olduklarını düşünen ve tüm kilit tartışmalarda tam ve anlamlı bir katılıma olanak veren bir siyasi anlayış ve eğitime sahip üye işçi ve gençlerin varlığıdır.

Başka herhangi bir örgüt gibi CWI da muhafazakar tabakaların ve bürokratizmin büyümesi de dahil olmak üzere toplumda var olan hiçbir olguya karşı bağışık değildir. 45 yıllık tarihimizde bu olgu ile çeşitli seviyelerde mücadele etmek zorunda kaldık ve çoğunlukla çok fazla hasara yol açmadan onları giderebildik. Bununla birlikte, zaman zaman CWI’ın programını korumak için yozlaşmış bir merkezi liderliğe karşı siyasi olarak bilinçli bir üyeliğin müdahalesinin gerekli olduğu zamanlar da olmuştur. CWI’ın büyük çoğunluğunun 1992’de Ted Grant’in liderliğine karşı çıktığında olan buydu;  maalesef bu yıl da Peter Taaffe’ın liderliğinde gerçekleşen tam olarak buydu. Demokratik tüzüğümüzün bürokratik ihlalleri, CWI’ın üyelerini seksiyonlarını ve enternasyonallerini inşa etme çabalarından hiçbir zaman alıkoyamadı.

Dünyadaki 35 ülkeye yayılan, bir arada ve sapasağlam duran CWI çoğunluğu sosyalist bir dünya için mücadeleye devam edecektir. Yakın gelecekte krizin önemli iç belgelerinin yayınlanması da dahil olmak üzere iç tartışma ve krizle ilgili daha fazla bilgi ve analiz sunacağız.

Bürokratik darbe

CWI Enternasyonal Sekretarya’sının çoğunluğu ve İngiltere ve Galler Sosyalist Partisi’nin liderliği çevresindeki bir azınlık grubu demokratik bir siyasi tartışma ve tartışma döneminin yaklaşık ortasında socialistworld.net sitesinde (CWI üyelerinin çoğunluğundan çalınan değerli bir kaynak) yayımladıkları bir makalede 25 Temmuz’da “Enternasyonal İşçi Komitesini yeniden kurma kararı” konulu bir konferans yapacaklarını ve “2020’de CWI seksiyonları ve programını savunan gruplar için bir dünya kongresi düzenleyeceklerini” duyurdular.

Bunun gerçek anlamı, yalnızca kendi liderliklerini destekleyen azınlığa açık olan yeni bir örgüt kuruyor olmalarıdır. Bu, CWI’ın mevcut demokratik yapılarının hiçbirine atıfta bulunmadan atılmış bir adımdır. Gerçekte bu, politik ya da örgütsel hiçbir meşruiyeti olmayan bürokratik bir darbe anlamına gelmektedir.

Bu süreçte bu grup, CWI’ın (Enternasyonal web sitesi ve sosyal medya hesaplarının çoğu da dahil olmak üzere) kolektif materyallerini, finansal ve politik kaynaklarını, seksiyonlarının ve üyelerinin çoğunluğunun açık iradesine aykırı biçimde kendilerine tahsis etmiştir. CWI’ın ulusal düzeyde örgütlendiği 45 ülkenin sadece yedisinde bu grup çoğunluğa sahiptir.

Bu grubun eylemlerinin karşılığı olan bu bürokratik darbe, CWI’ın Avusturya, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hong Kong, İsrail/Filistin, İtalya, Fildişi Sahili, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Quebec, Romanya, Rusya, İspanya, Sudan, İsveç, Tayvan, Türkiye, Tunus ve ABD seksiyonlarının tamamının yanı sıra, Almanya, Güney Afrika ve İrlanda’da bu plana karşı çıkan üyelerin çoğunluğunu ile bağların koparılması anlamına gelmektedir.

Bunlara ek olarak, İngiltere ve Galler’de, birçok önemli bölgede aktivistlerin çoğunu oluşturan 100’den fazla üye, CWI çoğunluğunu destekledikleri gerekçesiyle Sosyalist Parti’den ihraç edildiler ve CWI’ın yeniden inşasına başlamak zorunda kaldılar. 21 Temmuz’daki bir SP özel kongresinde, CWI taraftarlarının Sosyalist Parti dışında hareket etmek zorunda kalacağını kararını aldılar ve platformdaki parti liderliği tarafından kendileri için “uğurlar ve şükürler olsun” sözleri kullanıldı.

Hızlandırılmış bürokratik yozlaşma

Kasım 2018’de, Enternasyonal Sekretaryanın çoğunluğu (ES – CWI’ın Uluslararası Yürütme Komitesi tarafından seçilen liderlik kurumu), kendisini seçen organ içerisinde azınlıkta kalarak hummalı bir çalışma içine girdi. İrlanda Sosyalist Partisi’nin çarpık karalama kampanyası ile başlayarak, CWI’ın büyük çoğunluğunu sosyalizmin ve Marksizm’in temel ilkelerini ihlal etmekle, özellikle de toplumun dönüşümüne öncülük edecek güç olan işçi sınıfına yönelmemekle suçladı.

EYK’nin 2018’deki toplantısında, ES, EYK çoğunluğunun oyunu kaybetti ve CWI içinde bir azınlık grubu / fraksiyon (İşçi Sınıfının Savunulmasında Trotskist CWI adında) kurdu. Hemen ardından ES, kendilerini seçen kurulun demokratik ve politik meşruiyetini göz ardı etmeye başladı. EYK, Ağustos 2019’da tekrar toplanmayı ve Ocak 2020’de bir Dünya Kongresi’nde – ulusal seksiyonların delegelerinden oluşan en yüksek karar organı – düzenlenmesi dahil olmak üzere temel siyasi meselelerin masaya yatırılacağı bir yıllık bir siyasi tartışma sürecini başlatmayı karar altına aldı.

ES çoğunluğu derhal bu uzlaşmayı baltalamaya çalıştı ve tartışmayı denetlemek üzere seçilen Kongre Düzenleme Komitesini boykot etti. Daha sonra, “temel politik farklılıklar” nedeniyle CWI’ın demokratik yapılarının gayrı meşru olduğunu açıkladılar. Bu, kendilerini seçenler karşısında her türlü hesap verebilirliğin açık reddi anlamına geliyordu.

Özellikle tartışma ve anlaşmazlık zamanlarında ayrıca önemli olan işçi sınıfı örgütünün demokratik prosedürleri tamamen devre dışı bırakıldı. ES çoğunluğu, demokratik bir oylama ile görevden alınabilecekleri (“rejim değişikliği” olarak adlandırdıkları) herhangi bir toplantıya katılamayacaklarını açıkça belirtti. İşçi sınıfı demokrasisinin temel ilkelerini savunan CWI’ın ezici çoğunluğu “anayasal fetişistler” olarak nitelendirildi.

CWI üyelerinin yüzlerce bin dolarlık parasını elinde bulunduran ES çoğunluğu, aynı zamanda CWI’ın hesaplarından seçilmiş bir denetçinin kurumun hesaplarına erişimini engelleyerek bu parayı gasp etmeyi denediler; şimdi de bunu yapmış gibi görünüyorlar.

Orwellci bir biçimde alınan, bu örgütü yegane mevcut demokratik yapılarının iradesine karşı “yeniden kurma” kararı, bürokratik bir darbedir. Bir örgütün kolektif varlıklarının bu temelde ele geçirilmesi, özellikle zararlıdır. Her bir üye grubu CWI’dan ayrılma ve ayrı bir varlık oluşturma hakkına sahip olsa da, bu tür yöntemlere dayanarak doğan bir örgüt, işçi hareketi için büyük bir utanç kaynağıdır.

Bu bürokratik yaklaşım, CWI’da şimdiye kadar ola gelmiş olan demokratik ve fikirlerini tartıştırmak konusunda bürokratik yollara gereksinim duymayacak bir biçimde kendinden emin bir liderlikle yapılan sayısız iç tartışma ve demokratik tartışma kültüründen tam bir kopuşu temsil etmektedir.

CWI yoluna devam etmektedir

Sınıf mücadelesinin dürüst birçok neferinin pusulasını şaşırmasına ve kafasının karışmasına yol açan CWI’da ortaya çıkan bu bürokratik-sekter bölünme CWI için ağır bir darbedir. Fakat güzel bir söz vardır: Yakınma, örgütlen!

Sorumsuz ve dejenere bir bürokratik liderliğin bu krimnal hareketi bir tarafa, bu kriz örgütümüz için tam aksi bir şey göstermiştir: Bu süreçte, kabul görmüş büyük bir otoriteye sahip kurucu liderlerinin bazılarına karşı çıkmayı göze almak durumunda kalmasına rağmen çoğunluğunun bürokratik dejenerasyona karşı koyabildiği ve Enternasyonalimizin büyük çoğunluğunu muhafaza ederek birliğini koruyabildiği, sağlıklı ve canlı bir örgüttür CWI.

CWI’ın çoğunluğu bir arada ve sağlamdır; dünya genelinde 30’dan fazla ülkede mücadele kapasitesini muhafaza etmektedir. Yaşadığımız krizden sosyalist bir devrim için mücadeleye adanmış genç, demokratik ve güçlü bir dünya partisinin nasıl kurulacağına dair tüm dersleri çıkarmak için tartışmaya ve fikir yürütmeye kararlıyız. Tam şu anda da Porto Riko, Hong Kong, Sudan ve başka yerlerdeki tartışmalı olaylara müdahale ediyoruz.

Çok yakında kendi yayımlarımız ve internet sitemizle yayında olacağız. 

Bütün ülkelerdeki CWI üyelerine, işçilere ve gençlere bize katılmaları çağrısında bulunuyoruz!

CWI EYK Çoğunluğu Geçici Komitesi:

Stephen Boyd
Eric Byl
Danny Byrne
Tom Crean
Andre Ferrari
Cedric Gerome
Sonja Grusch
Vincent Kolo
Claire Laker-Mansfield
Andros Payiatsos

Temmuz 26, 2019

CWI Çoğunuluğu Geçici Web Sayfası

CWI Çoğunluğu Facebook Sayfası

Bizimle İletişime Geç!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.