Taleplerimiz için “Genel Grev”: Direnişin İnşaası

Views 94
Okuma Süresi1 Dakika, 28 Saniye
 • Mahallelerde, işyerlerinde ve fabrikalarda düzenli toplantıların düzenlenmesi 
 • Polis şiddetine karşı yardım ve dayanışmayı organize etmek; gelişmeleri birlikte tartışmak ve bir sonraki adımı planlamak için koordinasyon komitelerinin oluşturulması
 • Sendikalar, HDK, Halkevleri ve diğer sol örgütlerin imkanları onlara böyle inisiyatifleri başlatmanın ve koordine etmenin sorumluğunu yüklüyor. Mahalleler, bölgeler ve ülke çapında oluşturulacak bu komitelerin her zaman hesap verme sorumluluğunda olan, seçilmiş ve her zaman da geri çağrılabilen bu temsilcilerin aralarındaki koordinasyonun sağlanması
 • Bütün sendikaların katılımıyla bir günlük genel grev; kitlesel yürüyüşler
 • Tayyip İstifa“ –Hükümet istifa! Emekçilerin ve yoksulların hükümeti için!

Demokratik Haklar İçin Mücadele:

 • Protestolardan dolayı gözaltına alınanlar ve tutuklananlar hemen serbest bırakılsın
 • Gezi Parkı’nda ve ülke çapındaki polis şiddetiyle ilgili olarak sendikaların ve hareketin temsilcilerden oluşan demokratik koşullar altında seçilmiş bağımsız bir araştırma komisyonu kurulsun
 •  Bütün siyasi tutsaklara özgürlük Toplanma, gösteri, örgütleme hakkı dahil olmak üzere tüm demokratik haklar tam olarak tanınınsın
 •  Anti Terör Yasası, Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılsın; AKP hükümetinin son yıllardaki bütün gerici yasaları iptal edilsin
 • Kürtler üzerindeki tüm baskılar son bulsun
 • İşyerlerinde ve mahallelerde demokratik olarak seçilmiş temsilcilerden oluşan kitlelerin tüm demokratik ve sosyal haklarını güvence altına alacak bir anayasayı hazırlayacak devrimci bir konsey kurulsun

İş, İyi Ücret, Sosyal Güvenlik:

 • Küçük bir azınlığın servetine servet katmasına son.
 • Taksim Meydanı üzerindeki dönüşüm planlarına, insanı ve doğayı dikkate almayan, kar dürtüsüyle yapılan tüm projelere son
 • Özelleştirmelere son. Özelleştirilmiş mülklerin hepsi tekrar kamu mülküyetine alınsın
 • Kamu emekçilerinin haklarına saldırılara son
 • Asgari ücret insanca bir yaşamı güvece altına alacak oranda yükseltilsin
 • Herkesin barınma hakkı güvence altına alınsın
 • Ekonomide baskın olan tüm bankalar ve holdingler emekçilerin demokratik denetimi ve yönetimi altına alınarak kamulaştırılsın
 • Ekonomiyi emekçilerin çıkarları doğrultusunda ve çevreye uyum içinde olacak şekilde organize edecek ve geliştirecek sosyalist bir planın demokratik koşullar altında oluşturulması
 • Sömürüye, baskıya ve KAPİTALİZME karşı enternasyonal direniş! SOSYALİST bir demokrasi için!

 

Oku, Beğen, Paylaş!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •